badania biegłości
Technika

Na czym polega badanie biegłości składu substancji?

Przyrządy laboratoryjne do badania składu substancji, wyniki badań i jak to zrobić? Na czym polega badanie składu substancji i co możesz zrobić, aby poprawić swoje wyniki.

Badanie składu i badania biegłości substancji to złożony proces, podczas którego analizowane są różne parametry. Parametry te określają czy materiał jest naturalny czy nie oraz jego czystość. Proces ten wymaga jednak wiedzy technicznej, doświadczenia i sprzętu.

Termin „substancja” oznacza tutaj właściwie każdy materiał o określonych właściwościach chemicznych i cechach, które odróżniają go od innych.

W rzeczywistości istnieje wiele rodzajów substancji, a ich liczba rośnie z każdym dniem.

Mają one ogromny wpływ na nasze życie, ponieważ wchodzą w skład prawie wszystkich produktów, których używamy na co dzień. Na przykład:

-medycyny;

-żywność;

-towary konsumpcyjne;

-artykuły gospodarstwa domowego;

-kosmetyki;

itp.

Nie ma znaczenia, jaki rodzaj produktu chcemy badać, zawsze ma on swoje składniki chemiczne, które przyczyniają się do jego jakości i bezpieczeństwa. Na przykład, leki muszą zawierać tylko substancje czynne, które pomagają w leczeniu różnych chorób.

Testy służące do określania procentowej zawartości każdego składnika w danej substancji lub materiale nazywane są „testami składu substancji”. Takie testy są często stosowane w dziedzinie medycyny sądowej jako środek do ustalenia obecności lub braku pewnych substancji w próbkach biologicznych, takich jak mocz, krew i próbki włosów.

Testy składu substancji są zwykle wykonywane przez chemików lub innych techników laboratoryjnych specjalnie przeszkolonych do identyfikacji substancji według ich składników chemicznych. Wielu takich naukowców posiada tytuł naukowy w dziedzinie chemii, biochemii lub biologii.

Chociaż proces jest dość prosty, każdy etap musi być wykonywany z precyzją, aby uzyskać dokładne wyniki.

Najpopularniejsze testy stosowane do określania składu substancji obejmują chromatografię gazową (GC), spektroskopię w podczerwieni (IR) i spektrometrię masową (MS). Każdy z tych testów opiera się na innych technikach analizy danych składników chemicznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników laboratorium, wybrany sprzęt powinien być sprawdzony pod kątem ewentualnych usterek w następujący sposób:

Sprawdzenie stanu technicznego sprzętu. Części robocze sprzętu muszą być w dobrym stanie. Sprawdzenie połączenia, węże, okablowanie elektryczne itp.

Konieczne jest sprawdzenie, czy żadna z tych części nie jest uszkodzona.

Szczelność wszystkich połączeń, zaworów i armatury musi być sprawdzana ręcznie oraz za pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych lub liniałów do mierzenia luzu między częściami ruchomymi.

Sprawdzić, czy wszystkie akcesoria (np. naczynia szklane) są w dobrym stanie i czy ich pojemność nie jest uszkodzona.

Sprawdzić, czy wszystkie przyrządy (np. wagi) są w dobrym stanie technicznym i czy spełniają określone normy dokładności.

Sprawdzić, czy oznaczenia objętości na naczyniach szklanych są czytelne i prawidłowo skalibrowane.

Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia pomiarowe (np. termometry) były ostatnio kalibrowane (w ciągu 3 miesięcy).

Przyrządy muszą mieć wyraźnie zaznaczoną datę kalibracji trwałym pisakiem atramentowym na etykiecie przymocowanej do nich lub w ich pobliżu (na przykład termometry powinny mieć datę kalibracji zapisaną na pokrywie).